Efterlysande av uppsatser: European Investment Law and Arbitration Review

European Investment and Arbitration Law Review öppnar nu för att ta emot bidrag till 2019 års utgåva, på temat ”The EU as a policy driver of international investment law”.

The European Investment and Arbitration Law Review är uteslutande dedikerad till europeisk investeringsrätt och skiljeförfaranden. Tidskriften innehåller långa och korta artiklar, målanteckningar och bokrecensioner.

2018 års utgåva, cirka 360 sidor fyllda med intressanta artiklar om bland annat Achmea, finns tillgänglig för beställning.

EFILA Review är en gemensam publikation från EFILA och Queen Mary University of London.  SCC:s generalsekreterare Annette Magnusson sitter med i redaktionsstyrelsen.

 

Läs mer om efterlysningen av uppsatser här

Läs mer om 2018 EFILA Review här

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här