Nyligen publicerat: Stockholm Arbitration Yearbook 2019

SCC:s jurister Alison Tibell samt Anja Ipp har båda bidragit till den nya årliga publikationen, den förra med ett kapitel och den senare som medlem i redaktionskommittén.

Den nya årsboken av Kluwer Law International, lanserad under ledning av Stockholm Centre for Commercial Law, är utformad för att möta informationsbehovet från skiljedomare och parter från hela världen. Publikationen innehåller sakkunniga artiklar, några av dem med svensk vinkel, som behandlar aktuella frågor av global angelägenhet inom skiljeförfarande, inklusive följande:

Dessutom innehåller årsboken en sammanfattning av den senaste utvecklingen av svensk rättspraxis rörande skiljeförfarande samt en genomgång av ändringarna i den nya lagen om skiljeförfarande som trädde i kraft 2019.

 

Bokinformation

Redigerad av: Axel Calissendorff, Patrik Schöldström.

Assisterad av: Niklas Berntorp.

Av: Joel Dahlquist Cullborg, Christer Danielsson, Oskar Gentele, Lucy Greenwood, Bruno Gustafsson, Kaj Hober, James Hope, Brian Kotick, Claes Lundblad, Ewan McKendrick QC, Robin Oldenstam, Alison Tibell.

 

Läs mer och beställ här

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här