Nytt på Swedish Arbitration Portalen: Hovrätten avvisar klandertalan

Skiljenämnden hade inte överskridit sitt mandat och det fanns inte omständigheter som kunde rubba förtroendet

Parten yrkade i sin talan att hela skiljedomen skulle upphävas på grund av att skiljedomaren hade överskridit sitt uppdrag.  Vidare yrkade parten att skiljedomaren var obehörig då det föreligger omständigheter som rubbade förtroendet för hans opartiskhet.  Svea Hovrätt avvisade klandertalan i sin helhet.  Hovrätten fann att skiljedomaren inte hade överskridit sitt mandat och att de åberopade omständigheterna inte var sådana att de kunnat rubba förtroendet för skiljedomarens opartiskhet.

Läs beslutet här: Case No. T 8772-17

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här