SCC:s statistik för 2018 finns nu tillgänglig

2018 var ytterligare ett starkt år för SCC. Ett ökat snittvärde medförde att totalt tvistevärde för målen som påkallades under 2018 uppgick till 13,3 miljarder euro, trots viss nedgång i antal mål.

Av de 152 registrerade målen var hälften (76) internationella, med parter från 43 olika länder representerade. Av de registrerade målen administrerades 89 under SCC:s skiljedomsregler och 52 under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande. Antalet kvinnliga skiljedomare ökade med 50 % under 2018.

Några siffror från statistiken:

 

SCC Statistik 2018

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här