Nytt i SCC:s styrelse

Stockholms Handelskammare välkomnar Charlotta Falkman som ordförande och Crina Baltag som ny ledamot i SCC:s styrelse.

Charlotta Falkman har varit tillförordnad ordförande i SCC:s styrelse sedan 23 december 2019. Hon har varit ledamot i styrelsen sedan 1 januari 2016 och utsågs till vice ordförande från och med 1 januari 2019. Charlotta Falkman är partner i Gernandt & Danielsson, Stockholm.

– Jag ser fram emot att fortsätta att leda arbetet inom SCC:s styrelse i en stimulerande och dynamisk miljö, säger Charlotta Falkman. Internationellt skiljeförfarande, där SCC och SCC:s praxis utgör en självklar del, bidrar till stabilitet och utveckling i en föränderlig värld.

Crina Baltag är universitetslektor vid Juridiska institutionen på Stockholms universitet. Hon påbörjade sin tjänst på Stockholms universitet i januari 2020 och kommer närmast från Queen Mary University School of International Arbitration. Crina Baltag var också en av de första studenterna på masterprogrammet International Commercial Arbitration Law vid Stockholms Universitet (2006).

Stockholm Handelskammares styrelse utser ledamöter till SCC styrelse. SCC:s styrelse sammanträder varje månad och spelar en aktiv och central roll i att säkerställa en effektiv administration av SCC:s skiljeförfaranden.

Styrelsens mandat innefattar utseende av skiljemän, beslut om jävsinvändningar, jurisdiktionsbestämmelser och processuella beslut, exempelvis antalet skiljemän och tillämpliga regler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och våra eventutskick här