Sök

SCC Platform – enklare och säkrare kommunikation från påkallelse till dom

Från och med september 2019 kommer SCC att handlägga samtliga mål på SCC Platform – en plattform för kommunikation mellan SCC, parterna och skiljedomarna.

All kommunikation i måletsåsom kommunikation med SCC, inlagor och beslut, laddas upp i ett för målet specifikt digitalt datarum. Alla aktörer i skiljeförfarandet kan ladda upp, granska, ladda ner och skriva ut de relevanta dokumenten. Plattformen innehåller vidare en kalender för relevanta datum och tidsfrister 

Varje enskilt mål tilldelas ett eget datarum på plattformen när målet registreras hos SCC. Endast aktörerna skiljeförfarandet har möjlighet att ta del av innehållet i det specifika datarummet 

SCC är stolt över att som en av de första institutionerna i världen erbjuda denna tjänst.  

 

undefinedundefinedundefined