Sök

SCC Platform – enklare och säkrare kommunikation från påkallelse till dom

Med start i september 2019 kommer SCC att handlägga samtliga nya mål på SCC Platform – en plattform för kommunikation mellan SCC, parterna och skiljedomarna.

SCC Platform ger deltagarna i ett skiljeförfarande ett säkert och effektivt sätt att kommunicera och arkivera allt material i skiljemålet, såsom processuella beslut, inlagor och bevisning. Det är också det forum genom vilket SCC framledes kommer att kommunicera med parter, advokater och skiljemän genom hela förfarandet.

Plattformen innehåller även en kalender för relevanta datum och tidsfrister och en anslagstavla för skiljenämnden att delge parterna praktisk information. Därutöver erbjuder plattformen arkiveringsmöjligheter av processmaterialet efter det att skiljeförfarandet avslutats.

Varje enskilt mål tilldelas ett eget datarum på plattformen när målet registreras av SCC. Endast deltagarna i skiljeförfarandet blir inbjudna och har möjlighet att ta del av materialet i det specifika datarummet. 

SCC är stolt över att som en av de första institutionerna i världen erbjuda denna tjänst.  

Under hösten 2019 och våren 2020 kommer SCC att åka på en världsturné för att diskutera cybersäkerhet och digitalisering inom skiljeförfarande samt visa upp den nya plattformen. Läs mer.

 

undefinedundefinedundefined