Sök
Ad Hoc Platform – av SCC

Ad Hoc Platform – av SCC

I ett gemensamt initiativ för att underlätta hantering av skiljeförfaranden online väljer SCC och Thomson Reuters nu att erbjuda SCC Platform även för ad hoc skiljeförfaranden. Användning av det nya verktyget Ad Hoc Platform kommer vara avgiftsfritt för samtliga förfaranden som inleds under COVID-19 krisen.

Sedan tidigare ger SCC Platform deltagarna i ett skiljeförfarande ett säkert och effektivt sätt att kommunicera och dela och arkivera allt material i skiljemålet, såsom processuella beslut, inlagor och bevisning. Den används i samtliga SCC skiljeförfaranden sedan september 2019, och från maj 2020 erbjuds det nu samma möjlighet även för ad hoc mål genom Ad Hoc Platform.

Genom att använda Ad Hoc Platform för säker kommunikation och förvaring av allt material i ett skiljeförfarande ad hoc kan skiljedomarna och parterna underlätta förfarandet, särskilt i ett läge där en större del av målet än tidigare behöver koordineras och genomföras online.

Ad Hoc Platform ger deltagarna i ett skiljeförfarande ett säkert och effektivt sätt att kommunicera och dela allt material i skiljemålet, såsom processuella beslut, inlagor och bevisning. Plattformen innehåller även en kalender för relevanta datum och tidsfrister och en anslagstavla för skiljenämnden att delge parterna praktisk information. Därutöver erbjuder plattformen arkiveringsmöjligheter av processmaterialet efter det att skiljeförfarandet avslutats.

Användande av Ad Hoc Platformen för kommunikation och dokumentlagring i ad hoc förfaranden är en fristående tjänst och innebär inte att målet i övrigt administreras av SCC eller att förfarandet lyder under SCCs regler.

SCC-sekretariat kommer assistera i att sätta upp det målspecifika datarummet på Ad Hoc Platform samt administrera behörighet till plattformen. Endast deltagarna i skiljeförfarandet blir inbjudna och har möjlighet att ta del av materialet i det specifika datarummet. Strukturen på plattformen gör att SCC-sekretariat kommer att få teknisk tillgång till allt material som läggs upp, men utöver att sätta upp datarummet samt hantera teknisk administration så som användarbehörigheter, så kommer sekretariatet inte att ta del av något material i datarummet så länge inte parterna eller skiljedomarna så begär. I likhet med övriga mål hanteras all information på Ad Hoc Platform under strikt tystnadsplikt.

Här kan du se en kort introduktionsfilm

Avgiftsfritt under COVID-19 krisen 

Samtliga ad hoc förfaranden som registreras på Ad Hoc Platform under COVID-19 krisen kommer vara avgiftsfria under hela förfarandet. Detta innebär att för samtliga ad hoc mål som registreras på plattformen innan 30 maj, 2021, kommer inga avgifter utgå för användning av Ad Hoc Platform. Slutdatum kan komma att flyttas fram beroende på hur COVID-19 krisen utvecklar sig.

Praktiskt 

Skiljedomare i förfaranden som önskar använda Ad Hoc Platform är välkomna att kontakta SCC via arbitration@chamber.se. Ett användaravtal mellan SCC och ordföranden (alternativt en ensam skiljedomare) varvid SCC sätter upp ett specifikt datarum för förfarandet. Endast parter i målet och skiljedomarna kan få tillgång till datarummet. Parterna och skiljedomarna ansvarar själva för att uppdatera datarummet med relevant material och information. Rummet kommer hållas öppet för arkivering ett år efter avslutat förfarande om inte annat överenskommes med SCC. För mer information, se FAQ