Sök

FAQ

Kostar det extra? 

Tillgång till och användning av plattformen ingår i avgiften för samtliga mål som handläggs av SCC. I de flesta fall ingår även lagring. En separat lagringsavgift kan komma att tas ut mål med ovanligt omfattande dokumentationsbehov. SCC kommer meddela i förväg i de fall detta gäller.

Finns det krav på att använda plattformen? 

SCC kommer att kommunicera med aktörerna i målen/skiljeförfarandena via plattformen från och med september 2019. Parterna bjuds in och uppmuntras att ladda upp samtlig dokumentation på plattformen i syfte att förbättra effektiviteten och säkerheten i förfarandena. Det kommer däremot inte finnas några formella krav på användande utöver kommunikation med SCC. De aktörer som inte önskar använda SCC Platform kan ladda ner filerna och arbeta utanför plattformen.

På begäran kan SCC vid behov kommunicera med parter via andra medel än via plattformen

Vem kan se vad som laddas upp  plattformen? 

Varje datarum är tillgängligt endast för aktörerna i det enskilda skiljeförfarandet, dvs SCC, nämnden, parterna och ombuden.

Kan en användare ändra eller ta bort uppladdat material i efterhand? 

Nej. När ett dokument är uppladdat kan det inte redigeras eller tas bort.