Sök

Ett starkt år för investeringstvister

Under de senaste 20 åren har SCC utvecklats till ett världsledande forum för att genom skiljeförfarande lösa tvister mellan investerare och stater. Sedan 1993 har SCC administrerat totalt 92 investeringstvister som grundar sig på bilaterala och multilaterala investeringsskyddsavtal och direktavtal.

undefinedUnder de senaste fyra åren har SCC administrerad ett stabilt, högt antal investeringstvister. Under 2017 administrerade SCC åtta investeringstvister vilka representerade det fjärde högsta antalet mål för investeringstvister sedan 2007.

undefined

Över hälften av de investeringstvister som påkallades under 2017 administrerades enligt skiljedomsregler.

undefinedTotalt har SCC administrerat 92 investeringstvister där 73 % administrerades under skiljedomsregler. De flesta av de investeringstvisterna uppstod från bilaterala investeringsavtal och Energy Charter Treaty.