Sök

Ett starkt år för investeringstvister

Under de senaste 20 åren har SCC utvecklats till ett världsledande forum för att genom skiljeförfarande lösa tvister mellan investerare och stater. Sedan 1993 har SCC registrerat totalt 106 investeringstvister som grundar sig på bilaterala och multilaterala investeringsskyddsavtal och direktavtal.

Investeringstvister 2007-2018Under de senaste åren har SCC registrerat ett stabilt, högt antal investeringstvister. Under 2018 registrerade SCC sex investeringstvister, en liten nedgång från tidigare år.

Regler 2018

Över hälften av de investeringstvister som påkallades under 2018 registrerades under SCC skiljedomsregler.

Regler 1993-2018Totalt har SCC registrerat 106 investeringstvister där 74 % administrerades under skiljedomsregler. De flesta av de investeringstvisterna uppstod från bilaterala investeringsavtal och Energy Charter Treaty.