Ett starkt år för investeringstvister

Under de senaste 20 åren har SCC utvecklats till ett världsledande forum för att genom skiljeförfarande lösa tvister mellan investerare och stater. Sedan 1993 har SCC registrerat totalt 112 investeringstvister som grundar sig på bilaterala och multilaterala investeringsskyddsavtal och direktavtal.

undefinedUnder de senaste åren har SCC registrerat ett stabilt, högt antal investeringstvister. Under 2019 registrerade SCC sex investeringstvister.

undefined

Samtliga av de investeringstvister som påkallades under 2019 registrerades under SCC:s skiljedomsregler.

undefinedTotalt har SCC registrerat 112 investeringstvister där 75 % administrerades under skiljedomsreglerna. De flesta av de investeringstvisterna uppstod från bilaterala investeringsavtal och Energy Charter Treaty.