Investeringstvister 2021

SCC är en av världens ledande institut för hantering av tvister mellan investerare och stater. Idag är SCC - efter Världsbankens organ för tvistlösning - världens näst största instans för administrering av investeringstvister under våra egna regler.

 

undefined

Antal Investeringsmål under 2021.

 

undefined

Tillämpliga regler. De 3 investeringstvister som påkallades under 2021 inleddes under SCC Skiljedomsregler.