Sök

Inleda medling

Så här inleds ett Medlingsförfarande hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

Begäran om medling

En begäran om medling tillställs SCC av parterna gemensamt eller av en av dem.

Begäran skall vara skriftlig och innehålla:

  1. uppgift om parternas och deras ombuds namn och adresser, telefonnummer, faxnummer och e-postadresser,
  2. sammanfattande redogörelse för tvisten,
  3. samt uppgift om parterna avtalat om medling.

Inkommer skrift med begäran om medling från en part skall SCC översända skriften till motparten som skall uppmanas att ange om denne accepterar att delta i medlingen.

Begäran om medling skall tillställas SCC med post, fax eller e-post. Om begäran om medling är omfattande är papperskopior av handlingarna att föredra.

Begäran om medling skickas till:

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Box 16050 103 21 Stockholm
Besöksadress: Brunnsgatan 2
E-post: arbitration@chamber.se

Ansökningsavgiften

Registreringsavgiften enligt SCCs Medlingsregler uppgår till 1.500 euro (exklusive moms). Registreringsavgift inklusive moms är 1.875 euro.

Moms behöver inte betalas av näringsidkare med säte utanför Sverige.

 

Registreringsavgiften ska betalas till konto enligt nedan:

Bank: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Mottagare: Stockholms Handelskammares Service AB

Kontonr (IBAN): SE13 5000 0000 0512 3822 5837

BIC: ESSESESS

Momsregnr: SE556095795201

Vi ber er ange kärandens namn som referens vid inbetalningen samt bifoga kvittot till påkallelseskriften

Näringsidkare inom EU ombeds uppge sitt momsregistreringsnr.