Sök

Artiklar

SCC Praxis: Interimistiska utseenden under 2014

av Lotta Knapp
Artikeln ”Emergency Arbitrator Decisions Rendered 2014” sammanfattar de fyra interimistiska beslut som handlagts hos SCC under 2014 och innehåller en sammanfattande kommentar om de 13 interimistiska beslut som handlagts av SCC sedan 2010.

SCC Praxis: Skiljeförfarandets kostnader i förlikta mål

av Sukma Andrina
Artikeln ”SCC Practice: Arbitration Costs in Settled Cases”, som nyligen författats av SCC juristen Sukma Andrina, granskar kostnaderna för skiljeförfaranden där parterna beslutat sig för förlikning efter att målen hänskjutits till skiljenämnden.

SCC Praxis: Emergency Arbitrator Decisions

av Johan Lundstedt
Rapporten, författad av SCC:s tidigare medarbetare Johan Lundstedt, sammanfattar tvisterna och innehåller utdrag från skiljemännens beslut mellan 2010 och 2013.

Prima Facie Decisions on Jurisdiction of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce: Towards consolidation of a ‘Pro Arbitration’ Approach

av Felipe Mutis Tellez
Rapporten sammanfattar SCC:s praxis i jurisdiktionsfrågor som beslutats prima facie mellan åren 2010 och 2012. Rapporten, som innehåller mer än 45 beslut, är upprättad av SCC:s tidigare praktikant Felipe Mutis Tellez.

Appointment of arbitrators under the SCC Rules

av Celeste E. Salinas Quero
Celeste E. Salinas Quero, jurist på SCC:s sekretariat, har författat avsnittet som i detalj belyser hur utseenden av skiljemän går till i SCC:s mål (Sidor 50-54).

Oral presentation of evidence and the application of the parol evidence rule in international arbitration

av Erik Mårild

The SCC Experience of Insurance Disputes

av Erik Mårild
Rapporten, som är skriven av Erik Mårild, visar även att många tvister inom detta område är s.k. multi-party tvister.

Institutional Arbitration - SCC Rules (Chapter XII)

av Marie Öhrström
Kapitel XII beskriver rutiner och praxis i mål enligt SCC:s- regler. Det är skrivet av Marie Öhrström, tidigare biträdande generalsekreterare på SCC.

Arbitrators’ independence and impartiality: a review of SCC Board decisions on challenges to arbitrators (2010-2012)

av Felipe Mutis Tellez
Rapporten omfattar SCC:s styrelsebeslut under de senaste två åren och följer samma format som tidigare publicerade rapporter avseende SCC:s praxis.

Skiljedom upphävd på grund av jävig skiljeman

Högsta domstolen har i ett färskt avgörande upphävt en skiljedom på grund av att det förelegat omständigheter som kunnat rubba förtroendet för en av skiljemännens opartiskhet i och med att denne varit knuten till en advokatbyrå där ena parten var klient. Domstolen konstaterar att när det gäller skiljemän måste kravet på objektivitet och opartiskhet ställas högt. Domen välkomnas av Skiljedomsinstitutet. I målet har Högsta domstolen inhämtat ett yttrande från Skiljedomsinstitutet. Advokat Martin Wallin, Linklaters, har kommenterat domen.

Overview of the SCC Investment Caseload

Av Natalia Petrik, jurist på SCC:s sekretariat.

The SCC Experience of Gas Disputes: Perspectives from a Leading Arbitration Centre

Av Annette Magnusson
By Annette Magnusson, SCC Secretary General Presented at the Second Annual Forum on Commercial & Legal Strategies for Successfully Negotiating Long Term Gas Supply Contracts on 13 June 2012

Sverige och svensk rätt i internationella skiljeförfaranden/YAS initiativ 2012

SCC Practice: Separate Awards for Advance on Costs, 1 January 2007-31 December 2011

av Gretta Walters
Common trends in the application of Article 45(4) of the SCC Rules in SCC arbitrations have developed during the five years in which it has been possible to seek a separate award for reimbursement for Advance on Costs, concludes Gretta Walters in a new article. Walters has researched the applications made and found that tribunals granted requests for a separate award in 96 per cent of the cases and that the parties ultimately reported recovering money due to the award in 42 per cent of the cases.

Rise of arbitration in the financial sector: breaking with tradition

av Silvia Devulder
Om skiljeförfarande i den finansiella sektorn.

Costs of arbitration and apportionment of costs under the SCC Rules

av Celeste E. Salinas Quero, jurist på SCC:s sekretariat.

With the aim of increasing confidence in and transparency of SCC practice, this report describes
the size of disputes, their length and costs, as well as the manner in which tribunals ultimately apportion the costs of arbitration and costs for legal representation.