Sök
Riktlinjer för skiljedomare

Riktlinjer för skiljedomare

SCC har tagit fram Riktlinjer för skiljedomare för att underlätta och effektivisera skiljedomarnas arbete.

Riktlinjerna innehåller praktisk information om SCCs administration av skiljemålen och tillämpningen av SCCs regler.

Ladda ned riktlinjerna


I riktlinjerna hittar man bl.a. information om:


beräkning och justering av arvoden
ersättning för omkostnader
dagpenning
skattskyldighet för skiljedomare
fakturering av arvoden
utseende av sekreterare
handlingar som ska skickas till sekretariatet
delgivning av skiljedom

Riktlinjerna innehåller också SCC:s modelldom samt information om när eventuella fullföljdshänvisningar ska tas med i domen.

Ladda ner dokumentet för bekräftelse av administrativ sekreterare: 

Bekräftelse enligt Skiljeförfarande

Bekräftelse enligt Förenklat Skiljeförfarande