Sök

Regler

SCC:s Regler är moderna och flexibla och ger parterna och skiljedomarna möjlighet att utforma en effektiv och ändamålsenlig process i varje enskilt fall. Därtill är Reglerna i linje med internationell praxis.

De nuvarande SCC-reglerna; Skiljedomsregler och Regler för Förenklat Skiljeförfarande, trädde i kraft den 1 januari 2017. Se de engelska versionerna nedan, svensk översättning kommer inom kort. Läs mer här: http://sccinstitute.se/om-scc/nyheter/2016/de-nya-scc-reglerna-nu-publicerade/http://sccinstitute.com/about-the-scc/news/

Kostnadstabellen för handläggning av skiljeförfarande enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler ändras från och med 1 januari 2017. Detta innefattar även kostnader i fall då SCC agerar som utseende organ.

Den engelska regeltexten har företräde framför övriga språkversioner. Reglerna har översatts till flera olika språk, bl.a. till svenska, ryska och kinesiska.

Utöver SCC-reglerna har SCC antagit Medlingsregler och Regler för handläggning av skiljeförfaranden enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler.

Tidigare versioner av reglerna