Sök

Regler

SCC:s Regler är moderna och flexibla och ger parterna och skiljedomarna möjlighet att utforma en effektiv och ändamålsenlig process i varje enskilt fall. Därtill är Reglerna i linje med internationell praxis.

Kostnadstabellen för Skiljedomsregler, Förenklade Skiljedomsregler och handläggning av skiljeförfarande enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler ändras från och med 1 januari 2020.

De nuvarande SCC-reglerna; Skiljedomsregler och Regler för Förenklat Skiljeförfarande, trädde i kraft den 1 januari 2017.

Den engelska regeltexten har företräde framför övriga språkversioner. Reglerna har översatts till flera olika språk, bl.a. till svenska, ryska och kinesiska.

Utöver SCC-reglerna har SCC antagit Medlingsregler och Regler för handläggning av skiljeförfaranden enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler.

Tidigare versioner av reglerna