Tvistlösning

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) erbjuder tjänster inom kommersiell tvistlösning på nationell och global nivå.

SCC erbjuder skiljeförfarande och medling till svenska och internationella företag som vill lösa sina tvister på annat sätt än genom ett domstolsförfarande. Anledningarna till att avtalsparter väljer en annan tvistlösningsmetod än domstolsförfarandet kan vara många och olika från fall till fall.

En av de vanligaste anledningarna brukar vara att processen oftast är kortare och parterna således får ett snabbare avslut på tvisten och istället kan fokusera på sin kärnverksamhet. En annan vanlig orsak är att parterna har större möjlighet att själva påverka processen, bland annat avseende vem de vill ska avgöra tvisten för deras räkning.

SCC är en del av Stockholms Handelskammare sedan 1917 och har därmed lång erfarenhet av tvistlösning. SCC har under åren utvecklats till ett av de främsta instituten i världen för öst-väst relaterade tvister men har också vuxit till ett internationellt center för tvistlösning där parter från mellan 30 och 40 olika länder väljer att få sina tvister avgjorda varje år. Läs mer om SCC här.

Inom ramen för skiljeförfarandet erbjuder SCC även tjänster som utseende av en interimistisk skiljedomare (Emergency Arbitrator), utseenden av skiljedomare i förfaranden ad hoc, handläggning av skiljeförfaranden enligt UNCITRAL:s skiljedomsregler samt hantering av investeringstvister.