SCC Ad hoc-tjänster

SCC Ad hoc-tjänster

Utöver administrationen av skiljeförfaranden enligt institutets egna regler erbjuder SCC ett antal ad hoc-tjänster. Dessa inkluderar:

-       Tillgång till Ad Hoc Platform.

-       Utseende av skiljedomare, revisorer och värderingsmän.

-        Beslut om jävsinvändningar mot skiljedomare.

-        Kontohållning (se nedan).

-        Notarisering och certifiering av skiljedomar.

-        Utseende och administration av mål under UNCITRALs skiljedomsregler.

Förfrågningar om ad hoc tjänster ska skickas till arbitration@chamber.se. SCC begär betalning av serviceavgiften i samband med att ansökan bekräftas. Standardavgiften är 3000 euro (exkl. VAT). 

Nedanstående gäller för kontohållning:

-        Medel kan endast hållas i Euro.

-        Alla medel placeras på ett tillägnat konto.

-        Alla insättningar bekräftas av SCC till parterna och nämnden.

-        SCC tillhandahåller en sammanställning av mottagna och utbetalade medel periodvis och på förfrågan.

-        Utbetalningar sker på nämndens begäran.

-        SCC fakturerar nämnden för kontohållningstjänsten.

-        Den årliga avgiften är 3000 euro (exkl. VAT).