Förhandlingar i skiljeförfaranden under SCC:s regler

Förhandlingar i skiljeförfaranden under SCC:s regler

Förhandlingar är en central del i alla former av skiljeförfaranden. Även om parterna kan komma överens om att tvisten ska avgöras på handlingarna väljer en majoritet av parterna i SCCs förfaranden att en huvudförhandling ska hållas. Deltagande via videosamtal för vittnen och experter är också möjligt med skiljenämndens tillåtelse. Beroende på målets komplexitet kan förhandlingarna variera i längd, allt från en dag till en vecka, eller ännu längre.

Generellt sett hålls förhandlingarna, i SCCs skiljeförfaranden, i lokaler särskilt utformade för förhandlingar, som exempelvis hos Stockholm International Hearing Centre, eller på andra lämpliga konferenscenter. Ett alternativ som parterna kan ta i beaktande när de ska välja en lämplig lokal för förhandlingen, är en lokal tillhandahållen av antingen någon av parternas ombud eller någon av skiljedomarna.

Notera att SCC själva inte tillhandahåller förhandlingslokaler.

Plats för förhandlingen

Förhandlingen måste inte hållas där skiljeförfarandet har sitt säte.

I ett skiljeförfarande med ett säte beslutat till Stockholm kan t.ex. förhandlingen hållas i en annan, för parterna mer lämplig, stad - Lag (SFS 199:116) om skiljeförfarande kommer ändå att vara tillämplig. Exempelvis så har det i SCCs förfaranden förekommit att sätet varit Stockholm medan förhandlingarna istället hållits i Paris, London eller andra städer runt om i världen.

Kostnader för förhandlingen

Kostnader relaterade till förhandlingar i Stockholm (eller annorstädes) tillskrivs parterna. Det är dessutom parternas ansvar att hantera logistiken kring förhandlingen: bokning av hotell, konferensrum, catering, teknisk utrustning, court reporters och tolkar.

Parterna avgör själva hur mycket förhandlingarna får komma att kosta samt vilken teknisk utrustning som kommer att behövas. SCC har inga standardkrav rörande förhandlingar.

Court reporters

Court reporters kan anlitas via olika språkserviceagenturer. Ett flertal oberoende court reporters kan också hittas i övriga EU och USA. Notera att alla court reporters jobbar på engelska. För de vars skiljeförfarande hålls på ett annat språk än engelska rekommenderas att förhandlingarna spelas in och att översättningar görs därefter. Notera dock att dessa inte kommer att göras i realtid, såsom med court reporters.

Förhandlingslokaler

Som en internationell hubb för både affärsliv och skiljeförfaranden erbjuder Stockholm en uppsjö av förhandlingslokaler och konferenscenter som kan passa olika individuella önskemål och behov från parterna. För de parter som söker förhandlingar med full service rekommenderar SCC att anlita Stockholm International Hearing Centre (SIHC).

SIHC erbjuder förhandlingslokaler med full service och är specialiserade på förhandlingar i skiljeförfaranden. SIHC har tre unika center i centrala Stockholm. Varje center har förhandlingslokaler av olika storlekar, allt beroende på förhandlingens omfattning. Utöver detta erbjuder SIHC catering, teknisk utrustning och hotelltjänster som kan tänkas passa parterna.

SIHC erbjuder också parterna en egen projektledare som ansvarar för att organisera logistiska frågor rörande förhandlingarna såväl som att identifiera det som bäst passar parternas behov.

Ett annat alternativ är att vända sig till konferensanläggningar som exempelvis Näringslivets Hus, eller hotell som har dedikerade mötesrum som kan användas för förhandlingar i skiljeförfaranden. Det är inte heller ovanligt att organisera förhandlingar hos en advokatbyrå i Stockholm, något som kan reducera kostnaderna markant.