UNCITRAL:s regler om transparens i investeringstvister

UNCITRAL:s regler om transparens i investeringstvister

Om parterna inte har kommit överens om annat ska SCC och skiljenämnden säkerställa att sekretess gäller för skiljeförfarandet och skiljedomen.

Parter kan dock besluta om att UNCITRAL:s regler om transparens (2014) skall tillämpas vid ett SCC förfarande.

Article 1 Rules on Transparency

9. These Rules are available for use in investor-State arbitrations initiated under rules other than the UNCITRAL Rules or in ad hoc arbitration proceedings.

Stater kan även komma överens om att UNICTRAL:s regler om transparens ska tillämpas vid skiljeförfarande mellan investerare och stat i enlighet med ”United Nations Convention on Transparency in Treaty based State - Investor Arbitration” (Mauritiuskonventionen). Mauritiuskonventionen trädde i kraft den 18 oktober 2017 och är därför applicerbar för stater som har ratificerat den.

UNCITRAL:s regler om transparens i investeringstvister

Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (Mauritiuskonventionen)

Practice note: Mauritiuskonventionen och UNCITRALS regler om transparens i SCC:s mål

Kommentarer från skiljedomsinstitut kring samspelet mellan UNCITRAL:s transparensregler och institutens egna regler

Information som offentliggörs i förfaranden under UNCITRAL:s transparensregler publiceras hos en s.k. repository som ligger under FN:s generalsekreterare genom UNCITRAL-sekretariatet. Publik information finns därmed tillgänglig på UNCITRAL:s hemsida.

SCC agerar inte som repository enligt reglerna om transparens. Parter och skiljedomare hänvisas istället till UNCITRAL Transparency Registry, i enlighet med bestämmelserna i transparensreglerna (artikel 8).

UNCITRAL Transparency Registry

För att möta eventuella extra kostnader i anledning av tillämpningen av transparensreglerna kan förskottsbeloppet (§ 45 SCC:s regler) kommat att höjas i mål där parterna enas om att dessa extra regler ska gälla. Blir detta aktuellt kommer SCC att kontakta parterna och skiljenämnden.