Kostnadskalkylator

Kostnaderna för skiljeförfarande eller medling bestäms av SCC enligt de olika reglernas kostnadsreglementen.

Vad kostar det?

Kostnaderna utgörs av arvode till skiljenämnden/medlaren, administrativ avgift till SCC och ersättning för eventuella omkostnader.

Kostnaderna beräknas på tvisteföremålets värde enligt tabeller bifogade till reglerna. Tvisteföremålets värde består av det sammanlagda värdet av käromål, genkäromål och yrkande eller invändning om kvittning.
Detta innebär att parterna kan förutse kostnaderna.

Samtidigt som påkallelseskriften/begäran om medling ges in till SCC ska en registreringsavgift betalas.

Förutsättningar

Tvisteföremålets värde:
Antal skiljedomare:

Skiljemannens arvode

Minimum
Median
Maximum

Förskottsbelopp (exkl. ev. moms)

Arvode till skiljemannen (baserat på medianen) € exkl. moms
Administrativ avgift till SCC € exkl. moms
Omkostnader (schablon) € exkl. moms
Total € exkl. moms

Förutsättningar

Tvisteföremålets värde
Antal skiljedomare

Ordförandens arvode

Minimum
Median
Maximum

Arvode till skiljemannen (baserat på medianen)

Ordförande
Medskiljeman *
Medskiljeman *

Förskottsbelopp (exkl. ev. moms)

Arvode till skiljemannen (baserat på medianen) € exkl. moms
Administrativ avgift till SCC € exkl. moms
Omkostnader (schablon) € exkl. moms
Total € exkl. moms

* Varje medskiljeman ska få 60% av ordförandens arvode. Efter samråd med skiljenämnden får styrelsen besluta att en annan procentsats ska gälla.

Förutsättningar

Tvisteföremålets värde

Medlarens arvode

Arvode *

Förskottsbelopp (exkl. ev. moms)

Administrativ avgift till SCC € exkl. moms
Omkostnader (schablon) € exkl. moms
Total € exkl. moms

* Medlarens arvode motsvarar 4000 euro för beredning av ärendet och 4000 euro för varje dag av medling. Medlarens arvode som visas i tabellen ovan är beräknade utifrån en en dags medling. För varje ytterligare dag av medling, lägg till 4000 euro till medlarens arvode.

Kontakta oss

För tvister rörande detta belopp fattas beslut om arvode och övriga kostnader av styrelsen. Kontakta oss för att få en kostnadsuppskattning.

Kostnadskalkylator

1 3