Sök

Modellklausuler

En förutsättning för att ett skiljeförfarande ska kunna äga rum är att parterna är överens om detta skriftligen eller muntligen. Vi rekommenderar att man skriver in en tvistlösningsklausul i alla affärsavtal. Tvistlösningsklausulen ska tala om på vilket sätt tvister ska lösas.

Om parterna kommer överens om att de tvister som uppstår mellan parterna ska lösas genom skiljeförfarande med tillämpning av SCC-reglerna rekommenderar vi att SCCs modellklausuler används.

Det finns modellklausuler i en rad olika varianter för att passa beroende på parternas önskemål, dels klausuler som direkt hänvisar till Skiljedomsreglerna eller till Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande, dels en rad olika kombinationsklausuler som ger större flexibilitet när en potentiell tvists storlek och karaktär är svårare att förutse.

Dessa modellklausuler finns:

  • Ordinärt skiljeförfarande (ett flexibelt förfarande för alla typer av krav).
  • Förenklat skiljeförfarande (ett snabbare förfarande för mindre och mellanstora krav).
  • Förenklat skiljeförfarande eller ordinärt skiljeförfarande beroende på målets omständigheter. 
  • Förenklat skiljeförfarande eller ordinärt skiljeförfarande beroende på det omtvistade värdet.
  • Medling i första hand, skiljeförfarande om parterna inte kan enas om medling eller medlingsförsök misslyckas. 
  • SCC-ISDA modellklausul: En skräddarsydd klausul som underlättar för banker och finansiella institutioner att använda skiljeförfarande som tvistlösningsmetod.


Våra modellklausuler finns tillgängliga på flera olika språk som du hittar i menyn till vänster.