SCC – ISDA modellklausul

SCC-ISDA klausulen kan användas tillsammans med ISDA 2002 Master Agreement.

SCC har tillsammans med advokatbyråerna Gernandt & Danielsson och Mannheimer Swartling utformat en skräddarsydd klausul som underlättar för banker och finansiella institutioner att använda skiljeförfarande i tvister.

ISDA 2002 Master Agreement är ett ramavtal som reglerar köp och försäljning av kreditderivat som är utarbetat av marknadsorganisationen International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

Ladda ner SCC-ISDA klausulen